Gospodarcza Gazeta Regionów

dodatek do Gazety Wyborczej

(projekt, oprawa graficzna, skład, przygotowanie do druku; również projekty
i wykonanie niektórych reklam)