Gazety

Skład, łamanie i przygotowanie do druku gazety.

W moim przypadku gazety to nie są klasyczne dzienniki – poza nimi nie da się raczej robić niczego innego. Te przygotowane przeze mnie są głównie miesięcznikami mającymi formę gazetową: drukowane na papierze gorszej jakości w drukarniach rolowych. Samo podejście do procesu projektowania layoutu, składu, łamania jest w zasadzie takie samo, jak przy czasopismach. Wymaga jednak przestrzegania rygorystycznych norm stawianych przez drukarnie. Kwestia nafarbienia czy sposobu mieszania kolorów wymaga odpowiedniego podejścia do, chociażby, przygotowywania zdjęć, żeby potem w druku, na surowcu nie zawsze stuprocentowo białym, wyglądały dobrze. Kłania się tu znajomość użycia profili kolorystycznych, sposobu zamiany wartości przekraczających parametr TAC na takie, które będą go spełniać.

Mam na swoim koncie kilka tego typu realizacji. Oprócz widocznych poniżej wydań Gospodarczej Gazety Regionów (dodatku do Gazety Wyborczej), czy Wypoczywaj i Inwestuj (dodatku do Rzeczypospolitej) przygotowywałem (lub nadal to robię) gazety reklamowe czy publikacje dla np. rad osiedli.gazety